Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka